1. lúc cái em kia mặc đồ hầu gái không phải là phố gái bán hoa đâu mà nó là phố thương mại các quán ăn hay dịch vụ thường thuê gái mặc đồ hầu gái ra đứng để giới thiệu có thể lên youtube để xem các con phố này của hàn

    mà tôi chịch sướng quá lên cô ấy them thuồng bị tôi chịch cơ thể cô ấy không sống thiếu tôi được